Менеджмент

Фінансовий аудит компанії. Навіщо його проводити регулярно?

Більшість проблем в будь-якому бізнесі може бути викликано неправильним плануванням, некомпетентністю використання фінансових ресурсів компанії.

Для усунення цих проблем рекомендуємо проводити регулярний фінансовий аудит компанії.

Користь регулярного фінансового аудиту:

 • Формування достовірної фінансової звітності;
 • Прозорість усіх фінансових операцій;
 • Аналіз фінансового стану компанії;
 • Можливість приймати зважені стратегічні й тактичні рішення.

Мета фінансового аудиту – усунути всі фінансові неточності, спотворення і пропуски.

На підставі проведеного фінансового аудиту можна визначити:

 • Рентабельність бізнесу, активів капіталу;
 • Оборотність дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • Структуру власних і залучених коштів;
 • Виявлення сильних і слабких сторін;
 • Точку оптимізації витрат.

Поширені проблемні області, які можна виявити на аудиті:

 1. Некоректний розрахунок прибутку або його відсутність;
 2. Некоректно ведеться управлінський облік;
 3. Відсутність можливості приймати зважені рішення у зв’язку з відсутністю регулярної достовірної фінансової звітності.

Як ми це робимо?

Збираємо інформацію про активи та зобов’язання компанії, аналізуємо грошові потоки, структуру доходів і витрат компанії, маржинальність і рентабельність діяльності, виявляємо впливаючі фактори й будуємо прогнозну фінмодель.

Результатом аудиту є розуміння поточного фінансового стану компанії та рекомендації щодо усунення проблемних областей.

Вернуться к списку